První pomoc

Kód produktu:
AD86
Cena bez DPH:
2 490,00 Kč
Cena s DPH:
2 490,00 Kč
Popis

Pomáhat ostatním je jednou ze základních hodnot a principů lidské společnosti. První pomoc je bezprostřední pomoc zraněnému či nemocnému v situaci, která může v životě potkat kohokoliv a která často vzbuzuje strach a obavy. Ve svém principu nevyžaduje žádné speciální (či jen zcela minimální vybevení a jako taková by měla být vyučována. (Hasík, Srnský a kol., 2012, s.6).

Mravní povinností každého člověka by mělo být pomoci a poskytnout první pomoc. Bohužel, někteří lidé raději zavřou oči a dělají, že nic nevidí a že se jich to netýká. Takové chování se považuje za trestné a je pevně ukotveno v trestním zákoně.

 

 

Téma obsahuje:

2 x obrazový panel A0 ve formátu 1189mm x 841mm + lišty

Metodickou příručku pro pedagogy

Multimediální prezentaci

 

 

Metodická příručka obsahuje:

 1. První pomoc….......................................................................................................................4

 • Mobilní aplikace Českého červeného kříže

 • Systém eCall

 1. Vybavení lékárničky…..........................................................................................................5

 2. Úkony zachraňující život…..................................................................................................7

 • Zástava masivního krvácení

 • Protišoková opatření

 • Kardiopulmonální resuscitace- oživování

 • Péče o postiženého v bezvědomí

 • Ošetření zevního pneumotoraxu

 1. Přivolání pomoc…................................................................................................................11

 2. Krvácení…............................................................................................................................13

 • Krvácení z nosu

 • Drobné, nekrvácející rány

 1. Zlomeniny…..........................................................................................................................14

 • Zlomeniny horních končetin

 • Zlomeniny dolních končetin

 1. Poranění zvířetem…...........................................................................................................16

 • Kousnutí klíštětem

 • Uštknutí hadem

 • Pokousání psem

 1. Poranění teplem a chladem…..........................................................................................17

 • Poranění teplem

 • Podchlazení

 1. Otrava…................................................................................................................................18

 • Otrava etylenglykolem – nemrznoucí směsí do chladičů

 • Otrava alkoholem

 • Otrava houbami

 • Otrava léky a drogami

 • Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým


 

Základní informace

Vzdělávání 21

Pozor změna adresy sídla.

Holická 1173/49a
Hodolany, Olomouc 779 00Provozovatelem:
DANOBOOKS s.r.o.
Holická 1173/49a
Hodolany, Olomouc 779 00