Multikulturní výchova - Náboženství

Akční nabídka
Skladem
Kód produktu:
AD437
Cena bez DPH:
2 636,36 Kč
Cena s DPH:
3 190,00 Kč
Popis

Obsahuje: 

7 x tematický obraz 

24 x magnetický buton 

1 x pracovní listy 

8 x magnet silný 

10 x návodové hry

1 x metodika 

 

Ukázka:

KŘESŤANSTVÍ

Vzniklo v 1. století n. l.

Jedná se o monoteistické náboženství, které vzniklo ze sekty křtěnců kolem Jana Křtitele.

Ježíš Kristus pochází z Nazaretu. Je považován za zakladatele křesťanství. O jeho životě pojednávají

evangelia podle Jana, Marka, Lukáše a Matouše.

Principy: křesťané věří ve Svatou trojici – víra v Ježíše Krista, z mrtvých vstalého syna Božího, který je

těžištěm křesťanství.

Bible je úmluva, která je uzavřená mezi Bohem a lidmi a svědčí o působení Boha v dějinách. Bible

obsahuje Starý a Nový zákon.

Církev je tvořena společenstvím všech křesťanů, v čele každé lokální církve je jmenován biskup.

Svátky, které se slaví jsou Vánoce (narození Ježíše) a Velikonoce (vzkříšení Ježíše).

JUDAISMUS

Vznikl v 2. tisíciletí př. n. l.

Je to náboženství a kultura židovského národa a pochází z Mezopotámie.

Zakladatelem židovského náboženství byl Mojžíš.

Židovský rok se řídí podle fází měsíce. Rok začíná na podzim a má 354 dní. Roky se pocítají od

stvoření světa.

Svátky: Šabata – neboli Sobota je považována za Den odpočinku a modlitby za židy

Pesach – tato dovolená trvá 7 nebo 8 dní, židé oslavují osvobození od otroctví v Egyptě.

Rosh Hashanah – oslava stvoření světa a člověka, je to židovský nový rok

Zvyky: troubení na šofar, což byl lesní roh a tradičním pokrmem je jablko s medem.

Hebrejská bible se nazývá Tóra a obsahuje Pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a

Deutenomium), je to posvátný náboženský text židů.

Později byl vytvořen Talmud, což byl ústní zákon, který měl dvě části.

Kipa je malá kulatá čepička, kterou nosí muži na temeni hlavy.KŘESŤANSTVÍ
Vzniklo v 1. století n. l.
Jedná se o monoteistické náboženství, které vzniklo ze sekty křtěnců kolem Jana Křtitele.
Ježíš Kristus pochází z Nazaretu. Je považován za zakladatele křesťanství. O jeho životě pojednávají
evangelia podle Jana, Marka, Lukáše a Matouše.
Principy: křesťané věří ve Svatou trojici – víra v Ježíše Krista, z mrtvých vstalého syna Božího, který je
těžištěm křesťanství.
Bible je úmluva, která je uzavřená mezi Bohem a lidmi a svědčí o působení Boha v dějinách. Bible
obsahuje Starý a Nový zákon.
Církev je tvořena společenstvím všech křesťanů, v čele každé lokální církve je jmenován biskup.
Svátky, které se slaví jsou Vánoce (narození Ježíše) a Velikonoce (vzkříšení Ježíše).
JUDAISMUS
Vznikl v 2. tisíciletí př. n. l.
Je to náboženství a kultura židovského národa a pochází z Mezopotámie.
Zakladatelem židovského náboženství byl Mojžíš.
Židovský rok se řídí podle fází měsíce. Rok začíná na podzim a má 354 dní. Roky se pocítají od
stvoření světa.
Svátky: Šabata – neboli Sobota je považována za Den odpočinku a modlitby za židy
Pesach – tato dovolená trvá 7 nebo 8 dní, židé oslavují osvobození od otroctví v Egyptě.
Rosh Hashanah – oslava stvoření světa a člověka, je to židovský nový rok
Zvyky: troubení na šofar, což byl lesní roh a tradičním pokrmem je jablko s medem.
Hebrejská bible se nazývá Tóra a obsahuje Pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a
Deutenomium), je to posvátný náboženský text židů.
Později byl vytvořen Talmud, což byl ústní zákon, který měl dvě části.
Kipa je malá kulatá čepička, kterou nosí muži na temeni hlavy.KŘESŤANSTVÍ
Vzniklo v 1. století n. l.
Jedná se o monoteistické náboženství, které vzniklo ze sekty křtěnců kolem Jana Křtitele.
Ježíš Kristus pochází z Nazaretu. Je považován za zakladatele křesťanství. O jeho životě pojednávají
evangelia podle Jana, Marka, Lukáše a Matouše.
Principy: křesťané věří ve Svatou trojici – víra v Ježíše Krista, z mrtvých vstalého syna Božího, který je
těžištěm křesťanství.
Bible je úmluva, která je uzavřená mezi Bohem a lidmi a svědčí o působení Boha v dějinách. Bible
obsahuje Starý a Nový zákon.
Církev je tvořena společenstvím všech křesťanů, v čele každé lokální církve je jmenován biskup.
Svátky, které se slaví jsou Vánoce (narození Ježíše) a Velikonoce (vzkříšení Ježíše).
JUDAISMUS
Vznikl v 2. tisíciletí př. n. l.
Je to náboženství a kultura židovského národa a pochází z Mezopotámie.
Zakladatelem židovského náboženství byl Mojžíš.
Židovský rok se řídí podle fází měsíce. Rok začíná na podzim a má 354 dní. Roky se pocítají od
stvoření světa.
Svátky: Šabata – neboli Sobota je považována za Den odpočinku a modlitby za židy
Pesach – tato dovolená trvá 7 nebo 8 dní, židé oslavují osvobození od otroctví v Egyptě.
Rosh Hashanah – oslava stvoření světa a člověka, je to židovský nový rok
Zvyky: troubení na šofar, což byl lesní roh a tradičním pokrmem je jablko s medem.
Hebrejská bible se nazývá Tóra a obsahuje Pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a
Deutenomium), je to posvátný náboženský text židů.
Později byl vytvořen Talmud, což byl ústní zákon, který měl dvě části.
Kipa je malá kulatá čepička, kterou nosí muži na temeni hlavy.
Základní informace
Výrobce:
Vzdělávaní 21