Drogy, závislosti a prevence

Kód produktu:
AD84
Cena bez DPH:
2 490,00 Kč
Cena s DPH:
2 490,00 Kč
Popis

Lidstvo již od nepaměti používalo k rituálním a formálním seancím psychoaktivní látky, které současně poskytovaly možnost úniku z problémových a často neřešitelných kofliktů. K zneužívání se nejprve využívalo přírodních látek, které v moderní době byly doplněny látkami synteticky připravenými.

Užívání návykových látek je mnohdy módní záležitostí a určitá společenská stigmatizace tomuto jevu napomáhá. Tento aspek je výrazný hlavně v období dospívání, kde na děti působí mnoho faktorů, které ovlivňují formování jejich osobnosti. K negativním faktorům ovlivňující osobnost člověka patří mimo jiné dlouhodobé působení stresu spojeného s řešením nejrůznějších obtížných situací v rodině, ve škole a nevhodně trávený volný čas. Snaha o vyrovnání sezátěží, se vzniklými problémy může velmi snadno vyústit například v agresivní chování, kriminalitu, vandalismus, alkoholismus nebo dorgovou závislost.

 

Téma obsahuje:

2 x obrazový panel A0 ve formátu 1189mm x 841mm + lišty

Metodickou příručku pro pedagogy

Multimediální prezentaci

 

 

 

 

Metodická příručka obsahuje:

  1. Definice slova droga…..............................................................4

  2. Drogová závislost …................................................................4

  3. Druhy drog …...........................................................................5

  4. Způsoby aplikace ….................................................................8

  5. Závislost a co způsobuje …......................................................8

  6. Prevence ….............................................................................9

Základní informace

Vzdělávání 21

Pozor změna adresy sídla.

Holická 1173/49a
Hodolany, Olomouc 779 00Provozovatelem:
DANOBOOKS s.r.o.
Holická 1173/49a
Hodolany, Olomouc 779 00