Přednášky

Přednášky jsou děleny na I. a II. stupeň, střední školy,kdy ukolem je působit preventivně v oblasti internetu a sociálních sítí. Přednáška trvá 2 vyučovací hodiny. Přednáška se započítává 35 kč/ žák nejméně včetně dopravy 2500 ,- kč

REFERENCE:

Klikněte na fotografii a zobrazí se Vám další ukázky.

 

Přednáška obsahuje:

SSylabus přednášky pro žáky

 • vymezení základních pojmů a cílů: internetová bezpečnost, šikana/kyberšikana, kyber..., rizika, pozitiva

 • co o tom žáci vědí, co si myslí, jaké mají zkušenosti

 • statistická data

 • právní rámec /přestupek, trestný čin, dítě, zletilý, nezletilý, oběť, agresor, pachatel/

 • reálný a virtuální svět – komunikace /přínosy, rizika/, vztahy, ICT – význam a vliv

 • co dělat, když … se dějě něco mně, kamarádovi nebo o něčem vím

 • prevence a pravidla užívání ICT

 • trávení volného času

 • kde hledat pomoc /rodiče, škola, policie, další odkazy/

 • dotazy, vlastní případy nebo skupinová práce

 • kazuistika